X

Tijd voor een financieel dashboard!

Cijfers zijn soms moeilijk te interpreteren, maar het kan zó veel inzicht geven!
Met een financieel dashboard zie je visueel de vorderingen in jouw bedrijf.

Financieel overzicht

Het financieel overzicht bestaat uit:

 • Omzet, kosten en resultaat t.o.v. voorgaand jaar
 • Inschatting IB en VPB
 • Inschatting t.o.v. voorlopige aanslag

Financiele overzichten zijn per kwartaal te raadplegen bij pakket Small. Vanaf pakket medium kun je per maand cijfers raadplegen.

Thema- en branche dashboard

Maak je gebruik van Profit First? Dan is dit thema dashboard wat voor jou! In dit dashboard is het volgende inbegrepen:

 • Overzicht en verdeling bankrekeningen
 • Vastgestelde- en verdelingspercentages
 • Werkelijke verdelingspercentages, ook uit het verleden
 • BIVA omzet en doel

Verder heb je voor de horeca, transport, retail, kinderopvang en bouw branche specifieke dashboards. Denk bij het retaildashboard aan dashboards voor marge, personeel, voorraad en liquiditeit.

Thema dashboard zijn inbregrepen in pakket Medium. Branchedashboards zijn inbegrepen in pakket Large.

Begroting & prognose

Een begroting is een financieel plan waarin je de verwachte inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode vastlegt. Het geeft een overzicht van de financiële situatie en geplande activiteiten. Het opstellen ervan helpt bij het plannen van financiële doelen en beslissingen nemen. 

Een liquiditeitsprognose is een financiële planning waarmee bedrijven hun verwachte kasstroom op korte termijn kunnen inschatten. Het geeft inzicht in beschikbare liquide middelen door rekening te houden met verwachte inkomsten, uitgaven en betalingstermijnen. Het stelt organisaties in staat om vooruit te kijken, mogelijke liquiditeitsproblemen te identificeren en tijdig passende maatregelen te nemen om aan financiële verplichtingen te voldoen.

Inzicht en advies

Wees alert op wijzigingen middels automatisch ingestelde alerts. 

Wij kunnen dashboards op maat maken zodat je KPI’s kunt meten die belangrijk zijn voor jouw bedrijf.

Ook kunnen wij jou elk kwartaal voorzien van een rapportage en advies.

 

Alerts houden je op de hoogte van veranderingen

Small

5 excl. btw per maand
 • Financieel overzichten per kwartaal
 • Inschatting IB of VPB

Medium

15 excl. btw per maand
 • Financieel overzichten per maand
 • Inschatting IB of VPB
 • Profit First dashboard
 • Kengetallen
 • Begroting
 • Marge overzicht
Populair

Large

25 excl. btw per maand
 • Financieel overzichten per kwartaal
 • Inschatting IB of VPB
 • Profit First dashboard
 • Kengetallen
 • Begroting
 • Marge overzicht
 • Liquiditeitsprognose
 • KPI's op maat

Er worden €85 aan implementatiekosten in rekening gebracht voor de pakketten Small en Medium. Voor het aanmaken van een persoonlijk dashboard binnen het Large pakket wordt een sessie ingepland en €195 gefactureerd. De implementatiekosten kun je gelijk voldoen bij het afrekenen of deze wordt achteraf gefactureerd.

Het abonnement heeft een looptijd van een jaar omdat er voor een jaar aan licentiekosten wordt ingekocht.

Alle abonnementen zijn een DIY. Wil je dat wij elk kwartaal een cijferanalyse met inzichten voor jou maken? Dit kun je als extra afnemen. 

FAQ

Er is een automatisch koppeling met de volgende boekhoudpakketten: Accountview.net,  AFAS Online, Business Central, CASHWeb , eAccounting, e-Boekhouden.nl, Exact Online, KING, Mifas Online, Minox Online, OneBizz, Reeleezee, Snelstart Online, Twinfield, Visma.net, Yuki. Dit betekend dat deze cijfers automatisch worden geïmporteerd vanuit de boekhouding naar Visionplanner.

Gebruik je een boekhoudpakket zoals Moneybird? Dan kun je middels een handmatige import de cijfers synchroniseren.